לכבוד השמחה במעונכם - ועד הרבנים

לכבוד השמחה במעונכם