תפילת גדולי הדור בהדלקת נר חנוכה - ועד הרבנים

תפילת גדולי הדור בהדלקת נר חנוכה