אסיפה בבית מרן הגר"ד אבוחצירא שליט"א - ועד הרבנים

אסיפה בבית מרן הגר"ד אבוחצירא שליט"א

י"ט תמוז התשע"ד 17.07.2014